მენიუ
თბილისი, ისანი, გაბრიელ სალოსის 122
ყოველდღე 24/7
  • ყოველდღე 24/7
+995 592 112 745

წესები და პირობები

ზოგადი ინფორმაცია მოგესალმებით კომპანია „Diamond-Planet“-ის ვებ გვერდზე. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე შეთანხმების პირობებს. ვებ-გვერდის www.Diamond-Planet.ge - ს ნებისმიერი მომსახურებით სარგებლობისას, თქვენ თანხმობას აცხადებთ ჩვენი მომსახურების პირობებზე. საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა მუდმივად იცვლება, ამიტომ ამ სამომხმარებლო შეთანხმებაში შეიძლება შევიდეს ცვლილებები, რის შესახებაც ჩვენ შევეცდებით მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მომხმარებლებს, თუმცა ეს ვალდებულება არ არის, ამიტომ გთხოვთ პერიოდაულად შეამოწმოთ ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიის მოხმარების წესები. ონლაინ შესყიდვის დროს უახლოესი ვერსიის გაცნობა თქვენი პასუხისმგებლობაა. ქვემოთხსენებული პირობები და წესები არეგულირებს თქვენს მიერ ვებ-გვერდითა და ჩვენი მომსახურებით სარგებლობას. კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება Diamond-Planet.ge - ის ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია და მისი მომსახურებით სარგებლობა გულისხმობს თანხმობას პირადი მონაცემებზე ხელმისაწვდომობას. თქვენი ანგარიშის მეშვეობით არ არის ნებადართული ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე. თუ სხვა თქვენს მიერ არაუფლებამოსილი პირი შევა ჩვენს ვებ-გვერდზე და ისარგებლებს მომსახურებით იმ Diamond-Planet.ge - ის ანგარიშის მეშვეობით, რომელიც შექმნილია თქვენს სახელზე, ჩვენ დავეყრდნობით ამ Diamond-Planet.ge - ის ანგარიშს და ვივარაუდებთ, რომ ვებ-გვერდზე შეხვედით თქვენ. მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ვებ-გვერდზე ნებისმიერი და ყველა შესვლისათვის ან მომსახურებით სარგებლობისათვის, რომელიც განხორციელდება სხვა პირთა მიერ თქვენი Diamond-Planet.ge -ს ანგარიშის გამოყენებით. უსაფრთხოების მიზნით, გთხოვთ, დაუყოვნებლოვ შეგვატყობინოთ, თუ გაიგებთ, რომ თქვენი Diamond-Planet.ge - ის ანგარიშის გამოყენება ხორციელდება თქვენი ნებართვის გარეშე. კომპანია “Diamond-Planet”-ი თქვენს მიერ მოწოდებულ პირად ინფორმაციას გამოიყენებს მხოლოდ მომსახურების გაწევის მიზნით. პირადი მონაცემების დამუშავების პროცესი დაცულია და არ გადაეცემა მესამე პირს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა. თუმცა აქვე გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ინტერნეტით ინფორმაციის გაცვლისას არ არსებობს, ელექტრონული წარმოების ისეთი მეთოდი, რომელიც 100% უსაფრთხო და სანდოა, ამიტომ ჩვენ ვერ გაძლევთ აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტიას. ბეჭდვითი შეცდომები იმ შემთხვევაში, თუ ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქცია მოცემულია არასწორი ფასით ან ინფორმაციით, რაც გამოწვეულია ბეჭდვითი შეცდომით ან მომწოდებლის მიერ მოწოდებული არასწორი ინფორმაციით, ვიტოვებთ, უფლებას, რომ ამ შემთხვევაში უარი ვთქვათ ან შევაჩეროთ შეკვეთა. ამ უფლებას ვიტოვებთ მაშინაც კი, როცა შეკვეთა დადასტურებულია ან გადახდა განხორციელებულია. ტრანსპორტირება ონლაინ შეძენილი პროდუქტის მიტანა ხდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, სოფლების ჩათვლით. მიტანის სერვისს ახორციელებს საქართველოს ფოსტა. შეკვეთის ჩაბარება ხდება შეკვეთაზე მითითებულ მისამართზე. შეძენილი ნივთის დაკარგვის ან დაზიანების რისკი Diamond-Planet.ge ინტერნეტ მაღაზიით პროდუქციის შეძენისას თქვენ ინფორმირებული ხართ, რომ პროდუქციის ტრანსპორტირებას ახორციელებს საქართველოს ფოსტა, შესაბამისად კომპანია „Diamond-Planet“-ის - ს პასუხისმგებლობა მთავრდება პროდუქციის სატრანსპორტო კომპანიაზე გადაცემისას და ეს პასუხისმგებლობა გადადის გადამზიდავ კომპანიაზე. შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება, გადახდილი საფასურის ანაზღაურება იმ შემთხვევაში თუკი თქვენს მიერ Diamond-Planet.ge -ზე შეკვეთილი პროდუქტი არ აკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს და არ შეესაბამება ჩვენს საიტზე განთავსებულ პროდუქტს თქვენ შეგიძლიათ 3 დღის ვადაში დააბრუნოთ ის. უნდა გაითვალისწინოთ რომ საიტზე მოცემული პროდუქცია არის ხელნაკეთი და შეუძლებელია იყოს აბსოლიტურად იდენტური. ამ შემთხვევაში სახეზე უნდა იყოს ფუნქციონალური სხვაობა, ფიზიკური ნაკლი ან აცდენა ფერებში და ზომაში. დაუშვებელია დასაბრუნებული ნივთის გამოყენება თუკი გადაწყვეტილი გაქვთ რომ ის უნდა დააბრუნოთ. დაბრუნების შემთხვევაში თქვენ სრულად აგინაზღაურდებათ გადახდილი თანხა. პროდუქტის დაბრუნება შეიძლება ნებისმიერი საკურიერო კომპანიით: შემდეგ მისამართზე: ქ. თელავი, რუსთაველის გამზირი N53. პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში უნდა გამოიყენოთ საიტზე მითითებული კომუნიკაციის არხები. პროდუქციის დაბრუნება შესაძლებელია მისი მიღების დღიდან 3 დღის განმავლობაში (პირველ დღედ ითვლება ჩაბარების დღის შემდგომი დღე). დაბრუნება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქციას აქვს შენარჩუნებული პირვანდელი სარეალიზაციო იერსახე. შეძენილ პროდუქციაზე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, მისი დაბრუნების ვადა განისაზღვრება პროდუქციის მიღებიდან 5 დღით(პირველ დღედ ითვლება ჩაბარების დღის შემდგომი დღე). თანხა დაგიბრუნდებათ 2-დან 5 სამუშაო დღემდე შუალედში იმ ანგარიშზე საიდანაც მოხდა ფულის ჩარიცხვა (გამონაკლისი შემთხვევების გარდა). თანხის დაბრუნება მოხდება მას შემდეგ რაც დაბრუნებულ პროდუქტს მივიღებთ ადგილზე და ის დააკმაყოფილებს ზემოთხსენებულ მოთხოვნებს.